introELY-keskukset ja Tekes ovat valtion virastoja jotka neuvovat ja tukevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä kaikissa tai ainakin monissa yritysten kehittämiseen liittyvissä asioissa. ELY-keskuksia on 15, vanhan maakuntajaon mukaan, lyhenne tulee siis sanoista elinkeino, liikenne ja ympäristö. Keskukset tarjoavat erialisia palveluita, joilla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, kuten liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen sekä henkilöstön ja/tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. ELY-keskuksen teknologia-asiantuntijat palvelevat maakuntien asiakkaita: Poikkeuksena on Uusimaa, jossa tehtävät hoidetaan Tekesissä Helsingissä. Neuvonta- ja konsultointipalvelut tarjotaan joko ilmaiseksi tai alhaisella hinnalla. ELY-keskuksista saa myös rahoitusta ja apua EU-rahoituksen hakemiseen, ja myös pystyy neuvomaan verkostoistumiskanavista EU:ssa. Myös kunnilla on yritystoimintaa avustamaan tarkoitettuja organisaatioita. Näiden listaaminen olisi mahdotonta, vaikka monet ovatkin useamman kunnan yhteisiä yhtiöitä. Kansainvälisesti toimivia vai toimimaan haluavia yhtiöitä tukee Finpro. Kyseessä on yhdistys, ennen tunnettu Ulkomaankauppaliittona. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Sillä on jäsenille tarjota neuvontaa ja koulutusta, sen lisäksi että se toimii poliittisena vaikuttajana, yrittäjien etujärjestönä. Koulutus ei ole rajattu jäsenille, vaan muutkin voivat osallistua: koulutuspalvelut ovat maksullisia, mutta järjestönä Suomen Yrittäjät pitää kulut osallistujille kohtuullisina. Jos yrityksellä on halua maksaa käypä hinta kehittämisavusta, tai sopivaa ei löydy näiltä tai muilta yhteiskunnallisilta järjestöiltä, yritys voi palkata konsultin. Monesti silloin palvelu ostetaan suurelta konsultointiyhtiöltä, monet yhdistävät tilintarkastuksen toimintaansa. Suomessakin toimivat kansainväliset alan jättiyritykset kuten PricewaterhouseCooper eli PwC, KPMG ja Ernst & Young. Monilla on hiukan erilainen profiili, jotkut painottavat enemmän tilintarkastusta, toiset kuten Mercuri International esimerkiksi myynnin ja johtamisen kehittämistä. Suomalainen mutta kansainvälisesti toimiva Jaakko Pöyry taas yhdistää insinööriasiantuntemuksen ja konsultointipalvelut. Pöyry-konsernin asiakkaina ovat useimmiten isot raskaan teknologian yhtiöt, kuten paperintuotantolaitokset ja kaivosyhtiöt.